Tiết 96: Luyện tập tính diện tích hình bình hành (SGK Toán 4 trang 104)

Title: Tiết 96: Luyện tập tính diện tích hình bình hành (SGK Toán 4 trang 104)

Channel: HỌC TOÁN CÙNG EM

File Name: Ti t 96 Luy n t p t nh di n t ch h nh b nh h nh SGK To n 4 trang 104.mp3

Duration: 13:13

Size: 12.1 MB

Bitrate: 128 Kbps