Vận dụng kỹ thuật dạy học XYZ trong dạy học toán ở Tiểu học (Đổi mới phương pháp dạy học)

Title: Vận dụng kỹ thuật dạy học XYZ trong dạy học toán ở Tiểu học (Đổi mới phương pháp dạy học)

Channel: HỌC TOÁN CÙNG EM

File Name: V n d ng k thu t d y h c XYZ trong d y h c to n Ti u h c i m i ph ng ph p d y h c.mp3

Duration: 10:04

Size: 9.22 MB

Bitrate: 128 Kbps