C&S (AYO NI O)- TI OLUWA NI ILE (FULL ALBUM)

walizono2002  •  Duration: 17:49  •  Size: 16.32 MB

Celestial Church Of Christ - Efi Ibukun Foluwa

walizono2002  •  Duration: 18:23  •  Size: 16.84 MB

C & S Church Movt. - Omo Igbala Wale

walizono2002  •  Duration: 17:51  •  Size: 16.35 MB

C & S Church Movt. Ijinle Ife

walizono2002  •  Duration: 16:32  •  Size: 15.14 MB